تسنیم ..

(tasnimm@)

تسنیم ..

16 ساعت پیش و 47 دقیقه قبل
 • تسنیمی 
+ جانم 
تسنیمی 
+جاااانم 
هیچی دلم برای صدا کردنت تنگ شده بود 
.
.
نفهمیدی دلم گرفت
 • تسنیمی
  + جانم
  تسنیمی
  +جاااانم
  هیچی دلم برای صدا کردنت تنگ شده بود
  .
  .
  نفهمیدی دلم گرفت { ی } آخر نامم یعنی تسنیم او
  چرا { م } نگفتی که در حسرت شنیدنشم { تسنیمم }بگویم جانم فدای صدای تو

  تسنیم ..

  1 روز و 11 ساعت قبل
 • مانده بودم رو هوا 
دلش کسی را میخواست که نبود 
وزبانش فقط فقط مرا میگفت و چون مانده بودم مرا می
 • مانده بودم رو هوا
  دلش کسی را میخواست که نبود
  وزبانش فقط فقط مرا میگفت و چون مانده بودم مرا میخواست
  .
  خودم؟؟؟
  خودم ...
  دیوانه اش بودم
  خدای روی زمینم بود

  تسنیم ..

  2 روز پیش و 17 ساعت قبل
 • چه غریبانه گوشی را نگاه کردی و جوابم را ندادی 
و چه مظلومانه تورا با عشقت خوش دیدم و ساکت شدم (g
 • چه غریبانه گوشی را نگاه کردی و جوابم را ندادی
  و چه مظلومانه تورا با عشقت خوش دیدم و ساکت شدم

  • queen anosha : میای گروه دومم

   2 روز پیش و 17 ساعت قبل

  تسنیم ..

  4 روز پیش و 19 ساعت قبل

  ﺷﺐ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﮔﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﻢ ﺯ ﺷﺮﺍﺑﺶ
  ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻨﻮﺷﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﺑﺶ
  ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺸﺘﻢ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﺮ ﮐﻒ ﻭ ﺑﺮ ﺩﻑ
  ﺗﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﻣﺴﺖ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﺶ
  ﺁﻥ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻢ
  ﺩﺭ ﻣﯿﮑﺪﻩ ﺩﯾﺪﻡ ﺭﺥ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ ﻭ ﻧﻘﺎﺑﺶ
  ﺻﺪ ﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺍﺵ ﺧﻮﺭدﻡ ﻭ ﺍﺯﻋﻘﻞ ﺭﻫﯿﺪﻡ
  ﺳﺮﺑﺎﺯﺷﺪﻡ ، ﺑﯿﺪﻝ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﯼ ﺭﮐﺎﺑﺶ
  ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺎﺩﻩ ﺣﻼﻟﺴﺖ ﺯ ﯾﺎﺭﻡ
  ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﻮ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺩﺭ ﺩﺷﺖ ﻭ ﺳﺮﺍﺑﺶ
  ﺁﻥ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﯾﺶ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺣﻼﻟﺴﺖ
  ﻧﯽ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﻭ ﺩﻭﺗﺎ ﺟﺎﻡ ﭘﺮ ﺁﺑﺶ
  ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻝ ﺑﺪﻫﺪ ﺳﺮ
  ﭼﻮﻥ ﺳﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﺮﺳﺪ ﺯ ﻋﻘﺎﺑﺶ
  ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﻻ ! ﭘﻨﺪ ﻣﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ِ ﻋﺎﺷﻖ
  ﻣﻦ ﺗﺸﻨﺔ ﻋﺸﻘﻢ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﺎﻡ خرابش♥️

  تسنیم ..

  6 روز پیش و 17 ساعت قبل
 • چه زیبا دلبری می کند یارت 
چه دلربای شیرینی کنارت داری 
چه خوشحالی از بودنش 
چه دلگیرم از دوریت
 • چه زیبا دلبری می کند یارت
  چه دلربای شیرینی کنارت داری
  چه خوشحالی از بودنش
  چه دلگیرم از دوریت
  چه خوشحالید کنارهم
  چه خوشحالم که تو شادی

 • گفتم : بوسم کن و برو .برو دیگه سراغ من نیا .تو حال مرا مپرس .
تو سراغ مرا نگیر .لازم باشه خودم سرا
 • گفتم : بوسم کن و برو .برو دیگه سراغ من نیا .تو حال مرا مپرس .
  تو سراغ مرا نگیر .لازم باشه خودم سراغتو میگیرم ...
  حتی اون لحظه هم که داشتم میگفتم برو .دلتنگت بود م
  میدونی چرا گفتم ؟ چون میدونستم عشقت که کنارت باشه.
  حال من برات مهم نیست .دیگه سراغمو نمیگیری .
  گفتم تا خیال خودمو راحت کنم که وقتی دلتنگتم
  به خودم بگم خودت گفتی بره ...

 • نقاب همیشه بد نیست دلبرا خوب کردی با نقاب آمدی
اگر
اگر
خدای نکرده اگر روزی بی نقاب بیایی و خودت ب
 • نقاب همیشه بد نیست دلبرا خوب کردی با نقاب آمدی
  اگر
  اگر
  خدای نکرده اگر روزی بی نقاب بیایی و خودت باشی
  فکرش را بکن تو و باشی و با غیر من ...
  نه اصلا فکرش را هم نکن .با نقاب خیلی هم خوبی
  با هرکی میخوای باش من از دور تماشایت میکنم و ...

  تسنیم ..

  1 هفته, 1 روز
 • رسمش این بود وقتی دست به طرفم گرفت و گفت : بیا دوست معمولی باشیم
من هم عشق دارم هم معشوقه تو دوست
 • رسمش این بود وقتی دست به طرفم گرفت و گفت : بیا دوست معمولی باشیم
  من هم عشق دارم هم معشوقه تو دوست معمولیم باش.
  دستش را ول میکردم و میگفتم : من برای کسی که هرروز صد بار قلبم می ایستد
  دوست معمولی نمیگویم.
  اما احمقانه دلم بر عقلم غالب شد و گفت : با هرکی خوشی برو .من پشتت هستم

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  28 هواداران
  بازدیدکنندگان