• عاشقی دانی چه باشد بی‌دل و جان زیستن جان و دل بر باختن بر روی جانان زیستن سوختن در هجر و خوش بودن به امید وصال ساختن با درد و پس با بوی درمان زیستن #پست_جدید #عشق #تکست_ناب #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن

  • در قلبم ڪسے را پنهان ڪرده ام... که شنیدن صدایش.. طرز نگاه ڪردنش.. حتی راه رفتنش را" خیلے "دوست دارم . و او شاید نداند ک شیرین ترین میوه ممنوعه ے جهانِ من است. درست است ڪه مالک قلبش نیستم اما بجاے همه رهگذرها همه آدمها.. من، بجاے همه دوستش دارم #پست_جدید #عاشقانه #تکست_ناب #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن