مرضیه بلوطکی

4 روز پیش و 8 ساعت قبل
 • سالها بعد که اتفاقی مرا میبینی... به ظاهر، همان آدم قبل هستم، اما... نه شغلم نه رنگ مورد علاقه ام فیلم عادت های همیشگی ام همه و همه، دیگر من نیستم... من دیگر حتی بدون فکر کردن به تو می خوابم... من عوض شده ام و از همه غریبه تر برای توام... #مرضیه بلوطکی

  من از تبار جنوب، یکراست سر اصل مطلب میروم. سوژه ی جنگ را که بگذریم محرومیت ها را که چشم پوشی کنیم قطب نفت و گاز را که منتفی کنیم گرد و خاک را که عینک ریبن بزنیم هر ماه خداتومن جای آب معدنی بدهیم برزیل ایران را، که لاف بزنیم کشت و کشتار در نیزارها را که لا پوشانی کنیم، از همه ی این ها که بگذریم اصل مطلب این است: "آب گل الود را هم بستند" و گفتند دیوار شما هنوز بلند است!!! #مرضیه بلوطکی

 • مرا از تنهایی چه باک وقتی تورا هر لحظه، همین جا در همین حوالی، حس میکنم با اینکه مهر سکوت بر لب گذاشته ام اما صدای قلبم را چه کنم وقتی اخرین نفس هایش را فریاد میزند به دیارم بازگرد تجدید نظری کن من با تو خو گرفته ام... #مرضیه بلوطکی

  مرضیه بلوطکی

  1 هفته و 4 روز قبل
 • صدایش در گوشم است و نا خودآگاه برمیگردم سمت ِصدا... هیچکس نیست. دوباره مشغول خواندن میشوم و همان صدا... و باز هم برمیگردم. و تکرار این مکررات آنقدر اتفاق می افتد تا باور کنم که او صدایش را... چشمهایش را... و خودش را... در نا خودآگاهم جا گذاشته... #مرضیه بلوطکی

  باور کن مرا به وسعت چشمانم که تورا فریاد میزند. باور کن مرا، به وسعت قلب آکنده از عشقم... این دستهای خالی از تورا... این جانه بی جان را... منتظر بیشتر از اینهایی تا باور کنی؟... اگر چیزی مانده بود، زودتر پیشکشت میکردم.. #مرضیه بلوطکی

  باور کن مرا به وسعت چشمانم که تورا فریاد میزند. باور کن مرا، به وسعت قلب آکنده از عشقم... این دستهای خالی از تورا... این جانه بی جان را... منتظر بیشتر از اینهایی تا باور کنی؟... اگر چیزی مانده بود، زودتر پیشکشت میکردم.. #مرضیه بلوطکی ✍️ 

 • ????پست تَر از حیوان رو در افرادی ببینید که اینگونه #مرضیه_ابراهیمی رو تهدید به اسیدپاشیدن به طرف سالم صورتش میکنند چون جرمش این است که رای داده است. امثال این تهدیدکنندگان، درندگان انسانیت هستند.

 • همه میدانند زنی چون من که لا به لای موهایش «عشق» میبافد ، از حرف هایش «عشق» میچکد و نگاهش از «عشق » لبریز است گُمشده ای دارد به اندازه ی تمامِ معشوق های تاریخ دلبَر و دلنشین ! گُمشده ای شاید ، با موهای طلایی ! . #مرضیه_ابرازه