ی پرانتز کوچولو باز کنم (: شاید هممون یکم صبر و تحملمون کم شده ... خب خیلیا از شبکه هایی اومدن ک اون شبکه چند سال فعالیت داشته و روتین و رونق خودشو گرفته... ولی محفل تازه دوماهه ک باز شده ... صد در صد نمیشه انتظار داشت ک همه امکاناتی ک شبکه های دیگه بعد از چند سال داشتن اینجا که دوماهه باز شده هم داشته باشه ... اینجام کم کم مشکلات و ایراداتش برطرف میشه ، امکاناتش زیاد میشه ... اندکی صبر (: #محفل_رو_میسازیم