• هیچ میدانی گاهی موجودی به زندگی ات پای میگذارد به نامِ دوست فرقی نمیکند قِدمت اش چقدر باشد اشنایی اش چگونه بوده از چه دین و مذهب و آیینی باشد. وقتی دلت با دلش راه می آید. همیشه یاد و عکس هایش و خاطره هایِ بی تکرارش... دیوارِ زندگی ات را قشنگتر از هر دوره ی دیگه یِ روزگارت میکند.♡ #فرگل_مشتاقی

    بچه که بودم دوست داشتم تمامِ دنیا را با پایِ پیاده بگردم میخواستم جهانگردی تنها باشم ؛ که دلش را میزند به دریا و تمامِ هرچه که دارد از دیدن دنیا باشد. امّا انگار جهان چرخید و کوچک شد ؛ صاف افتاد میانِ چشم هایت. حالا جهان در دست های من است و من جهانگردی کوچک هستم که دنیارا از دریچه ی چشم های مهربانت میبینم. ✒ #فرگل_مشتاقی

    وَ من به یکباره یاد گرفتم دیگر کسی رو دوست نداشته باشَم، باری رویِ شانه‌هایَش نباشم، که نداند با من چه کند و کجایِ دلش بگذارد که نه من بشکنَم، و هم او ثابت بماند. وَ من به یکباره یاد گرفتم همهٔ اعتمادَم را در کوله‌پُشتی‌ام پنهان کنم تا دستِ هیچ احَد الناسی بهش نرسد، تا بشوَد اسباب بازیِ کودکی‌هایِ نداشته‌اش. و مَن به یکباره اینچنین قَد کشیدم، و بزرگ شدم. ✒ #فرگل_مشتاقی

    •> #موج_انرژی_مثبت قوی بـودن را یاد بگیر که وقتی لغزش های پر تلاطم این زندگی لعنتی، تورا، روانت را ،آرامشت را به یغمای بی پایـان میبرد مثل کوه بزرگ و سنگین پشت خودت بایستی؛ که وقتی از جبر زمانه؛ بی هنگام، قلبت بهم پیچ رفت، دست خودت را بگیری و بلند کنی قوی بـودن را یاد بگیر؛ هیچکسی در این دنیای خاکی دلش برای تو و لحظه های به هدر رفته ات نمیسوزد، که وقتی سراغی ازشان نگیری ککشان هم نمیگزد که روزی کسی بود؛ که خوب بود.....! قوی زندگی کردن را یاد بگیر که وقتی متلاطم از تمام روزهای از دست رفته هستی، خودت را بلند کنی قهوای درست کنی و تمام ناملایمات را از تارو پودت پاک کنی. #فرگل_مشتاقی •‣