• خواستنت! موسیقے شادیست ... میان ازدحام نت هاے سنگین ومن! تک نوازنده خبره اے ڪه آهنگ ِ #عشق را هر روز از نو ،میان نت هاے غم ڪشف میڪند. حڪم نور دارے ، براے آفتابگردان حڪم دیوار، براے پیچڪ وحڪم باران، براے خاڪ! ببار تا باشم بنشین تا باشم باش تا باشم...!!!

  • ─┅═༅ محفل عاشقی༅═┅─ آدم از عشق چه میخواهد؟ به جز قلبی که برایش بتپد به جز نگاهی که نگاهش را بفهمد و زبانی که از دوست داشتن برایش بگوید آدم از عشق چه میخواهد؟ به جز حواسی که برای او باشد دلی که تنگش شود و آغوشی که آرامش کند آدم از عشق چه میخواهد؟ به جز یک نفر که با تمام وجودش نگذارد نگذارد از تنهایی بمیرد! ─┅═༅eDvArDo️ ༅═┅─ #محفل_عاشقی #عشق #عاشقانه #زیبا #متن #خاص #دل

    آتش را مردها پیدا کردند گرما را زنان. لبخند را زن ها کشف کردند . اول بار آنها به خوشبوییِ گلها پی بردند . زنها دانه ها را کشف می کردند گندم را نان را زنها در سفره ی مردها گذاشتند . دوستت دارم را بوسه را آغوش را بهشت را زنها اختراع کردند... #مجتبی_مرادی_عشقی

    آتش را مردها پیدا کردند گرما را زنان. لبخند را زن ها کشف کردند . اول بار آنها به خوشبوییِ گلها پی بردند . زنها دانه ها را کشف می کردند گندم را نان را زنها در سفره ی مردها گذاشتند . دوستت دارم را بوسه را آغوش را بهشت را زنها اختراع کردند... #مجتبی_مرادی_عشقی

  • ─┅═༅ محفل عاشقی༅═┅─ بوسه گر ساقی دهد ساغر زنم بوسه را بر جام یک دلـــبر زنم اه ساقی می بده جانم ستان تا که یک پیمانه ی دیگر زنم دم به دم عشقت مرا دل خون کند اتشی بر جان و بر پیکر زنم غیرِ عشقت نیست عشقی بر دلم من به سودای غمت پرپر زنم پرده ایی از سوز و نای دل شنو بوسه ده تا جان به خاکستر زنم عاشق میخانه ی شهر تو ام یار من ساز، از تو عاشق تر زنم ─┅═༅eDvArDo️ ༅═┅─ #محفل_عاشقی #عشق #عاشقانه #زیبا #متن #خاص #دل