‌ ‌هیچ می‌دانی چرا چون موج در گریز از خویشتن پیوسته میکاهم؟ زانکه بر این پرده تاریک این خاموشی نزدیک آنچه می‌خواهم نمی‌بینم و آنچه می‌بینم نمی‌خواهم #محمدرضا_شفیعی_کدکنی

  • ‏صبح آمد‌ست برخیز وین خواب و خستگی را در شط شب رها کن مستان نیم شب را بار دگر به فریاد در کوچه ها صدا کن بار دگر به شادی دروازه های شب را رو بر سپیده وا کن #شفیعی_کدکنی سلام همراهان عشق

    بخوان به نام گل سرخ، در صحاری شب که باغ‌ها همه بیدار و بارور گردند. بخوان، دوباره بخوان، تا کبوتران سپید به آشیانۀ خونین دوباره برگردند. بخوان به نام گل سرخ، در رواق سکوت که موج و اوجِ طنینش ز دشت‌ها گذرد؛ پیام روشنِ باران، ز بام نیلی شب، که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد. ز خشکسال چه ترسی؟ ـ که سد، بسی بستند نه در برابر آب، که در برابر نور و در برابر آواز و در برابر شور... در این زمانۀ عسرت، به شاعران زمان برگ رخصتی دادند که از معاشقۀ سرو و قمری و لاله سرودها بسرایند ژرف‌تر از خواب، زلال‌تر از آب. تو خامُشی، که بخواند؟ تو می‌روی، که بماند؟ که بر نهالک بی‌برگ ما ترانه بخواند؟ از این گریوه به دور، در آن کرانه، ببین بهار آمده، از سیم خاردار گذشته. حریق شعلۀ گوگردی بنفشه چه زیباست! هزار آینه جاری‌ست هزار آینه اینک به هم‌سُرایی قلب تو می‌تپد با شوق. زمین تهی‌ست ز رندان؛ همین تویی تنها که عاشقانه‌ترین نغمه را دوباره بخوانی. بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان: «حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی». #محمدرضا_شفیعی_کدکنی
    ادامه پست...

    دستِ مرا بگیر و به پا خیز دیوانه‌وار، تا که برقصیم با این درختِ شادِ اقاقی در روشنای زمزمِ گلهاش رقصی چنان میانه‌ی میدان... رها ز نقص... تا چشمِ آسمان و زمین و زمانیان نتواند در این میانه باز شناسد رقصنده را ز رقص... #شفیعی_کدکنی

  • . با واژه های تو من مرگ را محاصره کردم در لحظه‌ای که از شش سو می‌آمد. آه این چه بود این نَفَسِ تازه باز در ریه‌ی صبح با من بگو چراغ حروفت را تو از کدام صاعقه روشن کردی؟ بُردی مرا بدان سوی ملکوت زمین وین زادن دوباره بهاری بود امروز احساس می‌کنم که واژه‌های شعرم را از روی سبزه‌های سحرگاهی برداشته‌ام. #محمدرضا_شفیعی_کدکنی

  • #شفیعی_کدکنی اگر ساحل خموش و صخره آرام وگر کار صدف چشم انتظاری‌ست ، من و دریا نیاساییم هرگز قرارِ کارِ ما بر بی‌قراری‌ست...! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌┅─═ঊঈ ♥️ ঊঈ═─┅ ◍⃟❣ @AFARINESH8