• میدونم تو هم به من فک میکنی شب و روز ولی اون آدم خودخواه و حسودی هنوز‌... میدونم دست خودت نیست عوض نمیشی واسه زنده موندنم تو هم نفس نمیشی.... #عوض #نمیشی #شادمهر #عقیلی

  • تا گرم آغوشت شدم چه زود فراموشت شدم... تقصیر تو نبود خودم بآری روی دوشت شدم...... کاشکی دلت بهم میگفت نقشه ی قلبمو داره... هرکی زدو رفت و شکست ی روز یجا کم میاره..... #آغوش #شادمهر #عقیلی

  • من نمیدونم خودت یجوری آرومم کن.... من که جز دستآی تو راه فراری ندارم‌... ی دیوونه که اصلاً کار به جایی ندارم... همه دنیآ تویی باقی همش یه بازیه...... #قآضی #شادمهر #عقیلی

  • لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه برنمیگردم.... لعنت به اون شب که تا صبح گریه میکردم... گفتی که از پیشت برم فراموشم میکنی حتما... اگه عاشقت نبودم تا الان صبر نمیکردم صبر نمیکردم.... #بی #احساس #شادمهر #عقیلی