• حالا که خوب می‌شناسـمت چقـدر عمیـق‌تر از همیشه دوستت دارم چقـدر حضـورت آرامـم می‌کند و چقـدر حالِ شعـرهایـم با بودنت خـوب اسـت!! راستـش را بگو!!! برای همه همینی؟ یا مـن بیـش از اندازه دوستـت دارم؟ #خاصترین #عاشقانه

  • هر روز می پرسی که : آیا دوستم داری ؟ من جای پاسخ بر نگاهت خیره می مانم تو در نگاه من ، چه می خوانی ، نمی دانم اما به جای من ، تو پاسخ می دهی : آری ما هر دو می دانیم چشم و زبان ، پنهان و پیدا ، رازگویانند وآنها که دل به یکدیگر دارند حرف ضمیر دوست را ناگفته می دانند ننوشته می خوانند من « دوست دارم» را پیوسته در چشم تو می خوانم نا گفته می دانم من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست باید خواند هرگز نمی پرسم هرگز نمی پرسم که : آیا دوستم داری قلب من و چشم تو می گوید به من : آری #خاصترین #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره