نمیدونم چرا ، ولی با اینکه همه میگن این شبکه امکاناتش کمه ، مشکل زیاد داره ، از اینجا خوشم اومده یه جورایی.... مشکلاتشو قبول دارم ، کمم نیستن، ولی شاید ب خاطر شباهتش به یه شبکه ای که سالها پیش بودمه که از اینجام خوشم اومده ... پروفایلش ، طراحی کاور، امضا ، نمیدونم ، ی حسی ک منو برمیگردونه به روزای خوبه قدیمی .... #حرف_دل #بمونه_به_یادگار

یک روز از اردیبهشت باشد باران ببارد و باد، ذهنم را ورق بزند و ببرد بگذارد وسط با تو بودن هایم زیر باران نگاهت شانه به شانه پیاده روهای خیس و رنگین کمانی که به آسمان رؤیاهای کوچکمان رنگ امید می پاشد... #حرف_دل..