• #تو آخرین بازمانده‌ی دلخوشی‌های منی ، برایم بمان لطفا هر چیز که دوست داشته‌ام مال من نشده و هر کس که دوست داشته‌ام آدمِ من نبوده ، یاد گرفته‌ام چشم‌پوشی کنم ، از چیزها و آدم‌ها و دلخوشی‌ها ، یاد گرفته‌ام بپذیرم که خیلی چیزها قابل تغییر نیست خیلی چیزها و آدم‌ها را نمی‌شود داشت و من دست برداشته‌ام از خواستن‌های بیهوده ، اما تو فرق داری ، تو را نیاز دارم تو را نیاز دارم برای اینکه خوب باشم برای اینکه شب‌ها زودتر بخوابم و روزها زودتر بیدار شوم ، برای اینکه بیشتر حواسم به خودم باشد بیشتر تلاش کنم و بیشتر موفق باشم عشق مطمئن‌ترین آرایش دنیاست و من می‌خواهم از همیشه زیباتر باشم تو را نیاز دارم ای آخرین بازمانده ! برایم بمان لطفا ❤️