سیدجواد حسینی

4 روز پیش و 20 ساعت قبل [مردان سحر]
  • ◈ ✍ #سخــــن_بــــزرگان ????شیخ جعـفر آقا مجتهـدی(ره): ذڪر #تـوسل را قطع نڪنید و با پیامبر اڪرم و ائمه علیهم السلام ارتــباط داشته باشید. اینطور نیست که ائـمه اطهار(ع) دوستانشان را به #حال خود رها ڪنند و اگر دوســتان غفلتی سر بـــزند مـــواظب آنـــها هـستند و بالاخره آنها را نجات خواهند داد. ???? @YekJoreMarefat

  • هر #صبـح پشـت پنجـره‌‌ے خيالم نـور از نڪَاه #تـو می‌تابـد در آسمـان لبخنـدت #ڪَنجشڪ‌ها می‌خوانند و من روياے حضور تـورا در پيچ‌وتاب #رقص پرده‌ها جشن می‌ڪَیرم... چقـدر شيـرين است ڪه دست در دست #خيـالِ عشق تـو روز را #آغـاز ڪنم....❤️ ‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
    ادامه پست...

    #تـو همان دوست داشتنی هستی کہ هر #صبح دلم به هرم نفسهایت، شکوفه میدهد. و دستانم سبز میشود از یادت مرا بنواز با تصنیف لبهایت ببر تا پرواز کبوتران تا غوغای سپید یاسها روشنی بریز در چشم جهان شُکر که صبح است و طلوعی و یادِ یاری #یاس_کرمانی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  • پا در رکابش میگذارم و بر زین مینشینم چه تند خو است افسارش را با کمال دقت در دست میگیرم حال من سوارم اسب سفید آرزو هام پس میروم میروم تا در افق دور دست گم شوم تا بیابم معشوقم را ..!! ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ SARA ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ #تـو همـان #اردیبهشـت رویاهاے منی دلچسـب... شیـرین... باعطـر بهـار نارنـج..