• آنقــــدر به تــو اندیشیده ام که رویـــای صادقه ی من شـــده ای.... نمیــدانم رویــایی یا واقعیت؟؟ .... اگــر دیـوانگی این ست، من دیـــوانه ترین عاشـــق روی زمینـــم.....♥️ #باران_میم