امیر علی ★

13 ساعت پیش و 41 دقیقه قبل [محفل خوبان]
  • ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﭙﯿﭽﺪ ﺩﺭ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﻢ ... #احمد_شاملو

  • آیدای خوشگلم! تو همزادِ من هستی. من سایه‌یی هستم که بر اثرِ وجودِ تو بر زمین افتاده‌ام زیر پاهایت و اگر تو نباشی من نیستم. تو را دوست، دوست، دوست می دارم...❤️ ✍????#احمد_شاملو ???? مثل خون در رگهای من

  • هرچند من ندیده‌ام این کورِ بی‌خیال این گنگِ شب که گیج و عبوس است ــ خود را به روشنِ سحر نزدیک‌تر کند، لیکن شنیده‌ام که شبِ تیره -هرچه هست‌- آخر ز تنگه‌های سحرگه گذر کند. زین‌روی در ببسته به خود رفته‌ام فرو در انتظارِ صبح. فریاد اگرچه بسته مرا راه بر گلو دارم تلاش تا نکشم از جگر خروش. اسپندوار اگرچه بر آتش نشسته‌ام بنشسته‌ام خموش. وز اشک گرچه حلقه به دو دیده بسته‌ام پیچم به خویشتن که نریزد به دامنم. ???? هوای تازه ✍???? #احمد_شاملو