این انگور چون نرسیده باشد، او را میان ابر و میان آفتاب نگه‌دارند تا سوخته نشود. باز آفتاب رویْ نماید تا پژمرده نشود، چندان‌که کامل شود. بعد از آن آفتاب هیچ زیان ندارد. همچنین انگور را تا شیرین نشده‌باشد، خداوندِ باغ از سرما نگاه می‌دارد . چون کامل شد در حلاوت، در زیر برف پرورده می‌شود. #شمس_تبریزی جان طاقت رخسارِ تو بی‌پرده ندارد. #غزل_مولانا آخِر، غوره را بنگر که چند دوید تا به سَوادِ انگوری رسید، همین که شیرین شد. فِی‌الْحال بدان منزلت نرسید، اِلّا آن دویدن در نظر نمی‌آید و حِسّی نیست. اِلّا چون به آن مقام برسد، معلوم شود که بسیاری دویده است تا این‌جا رسید. همچنان که کسی در آب می‌رفت و کسی رفتنِ او نمی‌دید. چون ناگاه سَر از آب برآورد معلوم شد که او در آب می‌رفت که این‌جا رسید. #فیه_ما_فیه مولانا سواد انگوری: انگور رسیدۀ سیاه
ادامه پست...

گفتم ای دل چه مَه است این؟ دلْ اشارت می‌کرد: که نه اندازهٔ توست این، بِگُذر، هیچ مگو گفتم این چیست بگو؟ زیر و زَبَر خواهم شد گفت می‌باش چُنین زیر و زَبَر هیچ مگو. #غزل_مولانا

elyas amiri

13 ساعت پیش و 28 دقیقه قبل

از هزاران یک نفر اهل دل است مابقی تندیسی از آب و گل است آب و گل را آدمی کی می شود تا زمانیکه نگیرد عشق دست آب و گل را می توان کردش سفال طرح زیبا دادش و بعد هم شکست آدمی را قادری تو بشکنی ، تا زمانیکه به سینه اش دل هست... #مولانا