سیامک ...

(sia.mak@)

سیامک ...

1 روز, 1 ساعت
 • تمام آدم ها نقاش هستند؛
برخی سیگار می‌کشند 
عده‌ای نقاشی 
و شاید معدود کسانی خجالت
اما امان از آ
 • تمام آدم ها نقاش هستند؛
  برخی سیگار می‌کشند
  عده‌ای نقاشی
  و شاید معدود کسانی خجالت
  اما امان از آن نقاش داغ دید‌ه‌ای که
  انتظار می‌کشد ...

  سیامک ...

  1 روز, 1 ساعت
 • گاهی میان خلوت جمع
یا در انزوای خویش
موسیقی نگاه تو را گوش می‌کنم
وز شوق این محال
که دستم به دست
 • گاهی میان خلوت جمع
  یا در انزوای خویش
  موسیقی نگاه تو را گوش می‌کنم
  وز شوق این محال
  که دستم به دست توست
  من جای راه رفتن
  پرواز می‌کنم...!

  سیامک ...

  1 روز, 1 ساعت
 • مانند ماهی طعمه‌‌ی تُنگ بلورم
 فکر فرار از آب های بی عبورم

اما فرار از آب یعنی مرگ ماهی
پس می‌ز
 • مانند ماهی طعمه‌‌ی تُنگ بلورم
  فکر فرار از آب های بی عبورم

  اما فرار از آب یعنی مرگ ماهی
  پس می‌زنم دل را به دریای شعورم

  باید دلم را صید خود گردانم اینک
  تا نشکند پای کسی حس غرورم

  سرسختم و در خود شکستن کار من نیست
  آری برای جان خود سنگ صبورم

  آخر بیفتد چاهکن در عمق چاه و
  صیاد من افتاده در اعماق تورم...

  ادامه... دوستان
  • Sanaz S. F
  • نسیم ن
  • الهام الهام
  • صدف .
  • یا زینب (س)
  • Mahsa Ahmadi
  • ELHAM .BH
  • MΛЯYΛM ..
  • ساحل آرامش
  • نرگس مصحفی
  • ساحل ......
  • zohre124 .
  • فرزانه صالحی
  • Ayda23 ...
  • . ..
  • ندا شاد
  94 هواداران