شی شی مهربون

(@shishimehraboon)

شی شی مهربون

1 هفته و 6 روز قبل
 • دلم میخواهد یک نفر باشد مرا با تمام نابلدی هایم دوست بدارد...
حتی در دلش ثانیه ای از داشتنم پشیمان
 • دلم میخواهد یک نفر باشد مرا با تمام نابلدی هایم دوست بدارد...
  حتی در دلش ثانیه ای از داشتنم پشیمان نشود...
  درک میکنی چه میخواهم؟
  یک نفر که هیچ وقت کم‌ و کاستی هایم به چشمش نیاید و بعد از کلی غر زدنم با لبخند بگوید
  ✨دوستت دارم✨

  شی شی مهربون

  2 هفته پیش و 5 روز قبل
 • از
 • از ""رفاقت"" میگویند ولی رفیق نیستند...
  ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
  ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
  ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
  ﺍﺯ ﺣﺲ ﺍﺕ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻨﺪ...
  ﺗﺤﻘﯿﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﺮﻧﺪ...
  ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺍﻧﺪ...
  ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
  ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
  ﻭ ﻣﻦ می نوﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ...
  ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ...
  ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻌﻨﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
  ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺗﺮﺳﯿﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
  ﻭ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺁﻫﻨﮕﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ...

  ادامه... دوستان
  • حسام عباسی( اسلامشهر)
  • Kamand Amiri
  • Fat emeh
  • Touraj Aminfar
  • مرتضی ---
  • خسرو شکیب
  • ❤ مسعــود ❤
  • علی احمدی
  • نیما خاتمی
  • مجید .ر
  • علیرضا تهرانی
  • ✓kamran .
  • میلاد Ⓜ️
  • رامین کامرانی
  • محمد فرمانی
  • آوا روحی
  89 هواداران