سیده... ...

(@seyede)
 • بارالها...
به دشمنانمان خوشیهای بزرگ عطا کن
تا دست بردارند
از حسادت به دلگرمی های کوچک زندگی ما..
 • بارالها...
  به دشمنانمان خوشیهای بزرگ عطا کن
  تا دست بردارند
  از حسادت به دلگرمی های کوچک زندگی ما...
  سلامت عقل و شرف داشتن را
  در کنار سلامتی جانهایمان محفوظ دار
  تا از یادمان نرود:
  انسانیت,درستی و گذشت را...
  خدایا هر که با ما بد کرد و بدی را نشانمان داد
  تو خوبی را نشانشان بده
  و معجزه ی بزرگ محبت را..
  #آمین

  • محسن م : آمین⚘

   3 هفته پیش

  ادامه... دوستان
  • karim56 .
  • taher 2022
  • زیر سایه اقاست ماجده
  • Aza2raha ..
  • حسین امیر
  • محسن نظری
  • Yavare Hamishe Momen
  75 هواداران