Sia Razi

(@sardar)

گاهی چنان در این شبِ تب کرده ی عبوس
پای زمان به قیر فرو می رود که مَرد
اندیشه می کند:
شب را گذار نیست!
اما به چشم های تو ای چشمه ی امید
شب پایدار نیست ...

آرام پیش می روند
پایان همه‌ی راه هاگم شدن است.
و دردبه تماشای آن ها ایستاده است
و این زنجیره‌ی مویه‌های
مردمان من است
که از دل دشت می گذرد.
برگرد و نگاه کن
سوختن در شادمانی ما این است
شادمانی ما سوختن ماست!

شیرکو بیکس

ادامه... دوستان
 • Ilnaz ..
 • صبا صالحی
 • یاس بانو
 • adventurer .
 • سوفیا دی
 • آيدا مروتي
 • کتی احمدی
 • ستایش محمدی
 • ftm ppp
 • سارا sarajoon
 • Mahsa ...
 • setayesh farbodfr
 • baran mohamadi
 • **Sara **
 • سمانه .
 • طناز -------
470 هواداران