Sia Razi

(@sardar)

Sia Razi

6 روز پیش و 20 ساعت قبل

وَن

تمام شد
دیگر تمام شد
دیگر درد، درد ندارد!
تمام شد دیگر،
دیگر کسی
برای بُریدنِ طره‌های تو
در تاریکی کمین نخواهد کرد.
من خودم دیدم:
تو تنها دختری بودی
که خداوند
بر جنازهٔ خسته‌ات می‌گریست.

تمام شد
ترس تمام شد
تاریکی تمام شد،
و دلهرهٔ آن دقیقه
که تنها مرگ می‌توانست
ضجه‌های شبِ بی‌شنید را
بزاید.

بعد از تو
من از خودم بَدَم می‌آید
از وَن، از آدمی،
از واژه… بدم می‌آید
از وجاهت و از تماشا
بدم می‌آید.

من باید به اعتراضِ تشنگی،
از تکلمِ آب وُ
تاریکیِ اندوه
عبور کنم.

تمام…تمام شد،
دیگر تمام شد،
دیگر ننویس… ننویس
لعنتی … ننویس!
شعر
هیچ دردی را درمان نمی‌کند.

سیدعلی صالحی

می‌خواهند ما را در تنهایی
از این همه حُکمِ هول‌آور بترسانند...

بی‌خبر آن که سال‌هاست
ما با سَرهای بُریدهٔ خود در دست
از دریا گذشته‌ایم.
این رسمِ رهاییِ ما
از کُند و بندِ قَلعهٔ بیداد است.

باری
تا نخستین کبوتر از سخاوتِ سپیده‌دم
به زیتون زارِ ماه و گهواره برگردد،
خواهی دید آفتاب برای برآمدن
چگونه به روشناییِ فلق
فرمان خواهد داد....

ازآن وقتی که عقلم را به دستان دلم دادم
دقیقا از همان موقع به دام عشقت افتادم

پدر عمریست میگوید که دست ازعشق برادرم
نکردم گوش و هرگز هم نمی گویم به اولادم!

همیشه غایبِ من، همیشه حاضری ..
مثل بغض
بر سینه‌ام نشسته‌ای ..
مثل ابر در آسمانم، مثل وهم در جانم،
زمان را شکسته‌ای ..

همیشه غایبِ من ،همیشه حاضری،
تا پلک می‌زنم
سرازیر می‌شوی ...

ایرانی ها میگن:
"از دل برود هر آنکه از دیده برفت."
اما فرانسوی ها میگن:
"به قلب ما نزدیک است؛ آن کسی که از چشمهای ما دور است."
فرانسوی میخوامت..

ادامه... دوستان
 • Ilnaz ..
 • صبا صالحی
 • یاس بانو
 • adventurer .
 • سوفیا دی
 • آيدا مروتي
 • کتی احمدی
 • ستایش محمدی
 • ftm ppp
 • سارا sarajoon
 • Mahsa ...
 • setayesh farbodfr
 • baran mohamadi
 • **Sara **
 • سمانه .
 • طناز -------
470 هواداران