Sara Sara

(sara_esf767@)

Sara Sara

4 ساعت پیش و 29 دقیقه قبل [بازنشر از حامد ر...]

هیچ وقت به خاطر عشق ورزیدن
به دیگری خودتان را خرد نکنید.
رویاها و اهدافتان هم اهمیت دارند.
منظورم این نیست که برای
عشق مرزهای خاصی وجود دارند
که نباید از آن‌ها بگذرید،
بلکه منظورم این است که هروقت
احساس کردید بیش ازحد
خودتان را در این عشق فدا کرده‌اید
قدمی به عقب بردارید تا
بهتر موقعیت تان را درک کنید
و بفهمید که کجای کار هستید.

ادامه... دوستان
 • amin younesi
 • MAJID A
 • طاها عزیزی
 • Amir صالح زاده
 • Arraz Arrazi
 • mlyna rastgar
 • مانی Mani
 • .A .
 • خورشید _
 • احمد .
 • معین تنها
 • Ali Mah o palang
 • علی ..........
 • Taha Taheri
 • علی بخشی
 • امیر امیریان
214 هواداران