صدف نیازی

(sadaf2323@)

صدف نیازی

3 روز پیش و 22 ساعت قبل [لبخندعشق]
 • من بقیه عمرمو گذاشتم
 واسه دوست داشتن تو♥️


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 • من بقیه عمرمو گذاشتم
  واسه دوست داشتن تو♥️


  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-─═हई╬S╬ईह═─

  ادامه... دوستان
  • حضرت یار
  • محمدیاسین *$$*
  • علی -_-_-
  • پری پری
  • محمد حسيني
  • داود محمدیها
  • رضا صدیق
  • پژمان تبریزی
  • Nima P
  • Aria .
  • Sia Razi
  • سعید ذبیحی
  • امیر همایون .
  • امیر قاسمی
  13 هواداران