پارسا م

(rockfeler@)

پارسا م

4 روز پیش و 7 ساعت قبل
 • قلب ودل
یکی فیزیک وعضو
ودیگری ماهیت و شیمی است
ولی مشکل انجاست که
فیزیکدانها شیمی نمیدانند یا
ا
 • قلب ودل
  یکی فیزیک وعضو
  ودیگری ماهیت و شیمی است
  ولی مشکل انجاست که
  فیزیکدانها شیمی نمیدانند یا
  از شیمی متنفرند
  میخواهند سنگ را اب کنند ولی شیشه می شود!!!

  پارسا م

  5 روز پیش و 5 ساعت قبل
 • یک طوری دل ببر که تن بماند
نه انکه تن ببری ودل جا بماند
هرکه دل باخت ونبرد بازنده است
هرکه سوخت و
 • یک طوری دل ببر که تن بماند
  نه انکه تن ببری ودل جا بماند
  هرکه دل باخت ونبرد بازنده است
  هرکه سوخت و خاکستر نشد باز زنده است
  باید اینبار بمیرد

  ادامه... دوستان
  • bita bita
  • رها H
  • Rahil _
  • شهرام نادری
  • نبات 68
  • Rahaa Daryaa
  • نـــدا دݪــدادڱــے
  • Nastaran D
  • ستاره ی درخشان
  • گاندولف خاکستری
  • امیر قاسمی
  80 هواداران