hamidreza Ahmadi

(@reza98)

hamidreza Ahmadi

2 روز پیش و 2 ساعت قبل
 • حرف هایی هست
که باید به تو بگوئیم
مثلا بگوئیم
بودنت حواسم‌راپرت میکند
ونبودنت خیالم را
بگوئیم ه
 • حرف هایی هست
  که باید به تو بگوئیم
  مثلا بگوئیم
  بودنت حواسم‌راپرت میکند
  ونبودنت خیالم را
  بگوئیم هرچه کمتر وکمترباشی
  بیشتر بیشتر میخواهم
  بایدبگویم باشی دوستت دارم
  نباشی هم دوست دارم

  hamidreza Ahmadi

  2 روز پیش و 15 ساعت قبل

  سلام

  • " persephone " تجلّی : سلام

   2 روز پیش و 11 ساعت قبل

  • hamidreza Ahmadi : سلام وقت بخیر

   2 روز پیش و 14 ساعت قبل

  • hamidreza Ahmadi : روزخوش

   2 روز پیش و 14 ساعت قبل

  hamidreza Ahmadi

  3 روز پیش, 1 ساعت

  روزی به خودت می آیی و میبینی
  هرچقدربرای بودنش جنگیدی
  او برای نبودن تلاش کرد
  هرچقدربرای جای خالی اش جنگیدی
  او برای نیامدن تلاش کرد
  ازیک جایی به بعد می فهمی که باید کنارآمد
  با خودت
  بانبودنش
  با جای خالی اش
  بانخواستنش
  ا زیک جایی به بعد باید بفهمی که
  هرچیزی باتلاش نتیجه میدهد الا عاشقی

  ادامه... دوستان
  • ❤ مسعــود ❤
  • ........... .........
  • . .
  • Fatemeh ..
  • محمد رجبی
  • bita bita
  • M ahshid
  • Hadis Nazari
  • نسرین یکتا
  • سمیرا سمیرا
  • Saharbanoo ✔
  • الهـــــــــام ــ
  • هیچ .
  • aila ..
  • بهانه دل
  • Desert Rose
  67 هواداران