Reza Mosavi

(reza75mosavi@)

Reza Mosavi

3 هفته پیش و 2 روز قبل

هنوزم وقتی که رد میشم از کوچه ای که خاطراتم توشه
دوباره زل میزنم به خونتون خونه ای چراغاش خاموشه

 • Reza Mosavi : (ghalb)

  1 هفته, 1 روز

 • Reza Mosavi : ........hey

  1 هفته, 1 روز

 • Hony Jackson : یاد اون شبا می‌افتادم که بوی عطرت می‌اومد با بارون شبی که یه خورده سردت شده بود وقتی رد می‌شدیم از این خیابون چراغ اتاق تو روشن بود خیلی دیره، تو چرا بیداری؟ روی خوش‌باوری دلواپستم شاید از دوری من بیماری

  2 هفته پیش, 1 روز

ادامه... دوستان
 • aram T
 • شیر قهدریجان
 • panah .
 • mahshid ma
 • محمد علی
23 هواداران