رضا Bi

(reza2014@)

رضا Bi

4 هفته پیش, 1 روز

آرزو می‌کنم
‎کتاب‌های خوب بخوانی
‎آهنگ‌های خوب گوش کنی
‎عطر‌های خوب ببویی
‎با آدم‌های خوب حرف بزنی
‎و فراموش نکنی
‎که هیچ وقت دیر نیست
‎بودن چیزی که دوست داری باشی

رضا Bi

4 هفته پیش, 1 روز

زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن
به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره‌های خندان دقت کن
باران را نفس بکش و باد را احساس کن
زندگی‌ات را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن

رضا Bi

4 هفته پیش, 1 روز

زیاد در خاطرات دیگران کنجاوی نکنید،
زیرا در خاطرات هر شخص چیز‌هایی وجود دارد که حتی
می‌ترسد آن‌ها را برای خودش آشکار کند!

رضا Bi

4 هفته پیش, 1 روز

گمان می‌کنم هر آدمی
باید پشت پنجره اتاقش.
یک گلدان گل شمعدانی داشته باشد؛ که هر بار گل‌هایش خشک می‌شود و دوباره گل می‌دهد.
یادش بیفتد که روز‌های غم هم به پایان می‌رسند!

رضا Bi

4 هفته پیش, 1 روز

می‌توان با این خدا پرواز کرد
سفره دل را برایش باز کرد
می‌توان درباره گل حرف زد
صاف و ساده مثل بلبل حرف زد
چکه چکه مثل باران راز گفت
می‌توان با او صمیمی حرف زد

رضا Bi

4 هفته پیش, 1 روز

خوشبختی
همیشه داشتنِ چیزی نیست.
خوشبختی گاهی لذت عمیق
از نداشته‌هاست!
«یک نوع رهایی» که شبیه به هیچ چیز نیست؛ و گاهی ساده و غیرقابل تصور است.

ادامه... دوستان
 • معصومه رضایی
 • .H .
 • ناتی فرمانی
 • Sara ♡-♡
 • ابوالقاسم کریمی
 • یکتا احمدی
 • سمانه م
 • shahla najafi
 • علی باختر
 • mahnaz ..
 • بهارا احمدی
 • Marjan Mm
 • رفعت هاشمی
 • SHiva MH
 • mahshid ma
 • Banoo Sh
38 هواداران