• زن دوم شدن

  • گل همیشه بهار 67 پاسخ رهگذر 8 ماه پیش و 3 هفته قبل

    با سلام خدمت دوستان وعزیزانی که کامنتهای این پست را پیگیری می نمایند.
    باید عرض کنم که برای هر امری اول شرایط اجتماعی آن و نیازهای مقطعی و همیشگی به آن امر را باید جستجو کرد. بحث تعدد زوجات و زن دوم یا چندم گرفتن در نگاه اول صرفا محدود به جامعه ما نمی شود و درتمام جوامع وجود دارد و در هر جامعه ای به نوعی بروز و ظهور دارد.
    برای آگاهی از سیر تاریخی این امر و سابقه آن در بیشتر جوامع جهانی، و کشور عزیزمان ایران و همچنین راهکارهای شرعی و قانونی و حد و حدود آن و موازین شرعی آن شما را ارجاع می دهم به دو کتاب ارزشمند حقوق زن در اسلام شهید والا مقام استاد مطهری (رضوان الله تعالی علیه) دوم کتاب ازدواج مکتب انسانس سازی شهید دکتر پاک نژاد از سلسله مباحث اولین دانشگاه آخرین پیامبر( جلد چهاردهم) .