• زن دوم شدن

  • .. N ☆ 637 پاسخ 🏅🏅 8 ماه پیش و 3 هفته قبل

    شما جواب بده چرا شما اقایون یه خانم مطلقه یا بیوه میبیند به این فک میکنید باهاش ارتباط بگیرید ؟ چرا درموردش فکر بد میکنید ؟ چرا ما خانمها تو این جامعه با هر پوشش و هر شرایطی هستیم از نگاه و دست شما اقایون درامان نیستیم ؟


آمین شود هر آنچه میپندارید ...