• زن دوم شدن

  • سحر راد 1396 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 9 ماه پیش و 2 هفته قبل

     محمد  علی : درود بهت.. همیشه با قضاوت خارج از گود مخالف بودم

    خواهش ...چون واقعا کسایی رو دیدم ک به ناچار یا زن دوم گرفتن یا ی زن از روی اجبار قبول کرده هووی یکی دیگه بشه ...واسه همین در مورد این موضوع ترجیح میدم حرفی نزنم


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....