• زن دوم شدن

  • Sara Eti 3048 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 10 ماه پیش, 1 هفته

    ماکه نمیشیم اونم که میشه چقد بی ارزشو بدبخته کم ارزشه که مردی که ماله یکی دیگستو میخواد اونقدری برای خودش ارزش قایل نیست که ی مردی که برای کسه دیگه نیست رو بخواد تا فقط ماله هم باشن.مردیم که عاقلو سالم باشه همچین کاری نمیکنه خلاصه بگردید دنبال ادمی که سرش به تنش بی ارزه ادمی که ارزش خودشو بدونه بفهمه عشق چیه ارزش طرف مقابلو بدونه عمرا همچین کاری کنه.


تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!