• زن دوم شدن

  • َAtropatese   2352 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 10 ماه پیش, 1 هفته

    زنها خیلی حسود هستند و بزرگترین ادعای یک زن "من زیباترین هستم" هست همونطور که بزرگترین ادعای مرد "من با عرضه ترین هستم" هست! پس هیچ زن نرمالی که مازوشیست نیست، بهیچ عنوان نه حاضره همسرش همسر دوم بگیره و نه همسر دوم مرد دیگه ای بشه. 99% زنها بخاطر گرفتاری های مالی و اجتماعی و از سر استیصال این اتفاق رو قبول می کنند.
    مردهایی هم که این کار رو بکنن بخاطر تنوع جنسی دنبال این کار هستند. در کل از نظر من این کار غیر اخلاقیی هست و مرد دو زنه قطعا دوست من نخواهد بود.


O Fortuna velut luna statu variabilis