• زن دوم شدن

  • طهورا . 15 پاسخ رهگذر 2 روز پیش و 14 ساعت قبل

    Sara Eti : ماکه نمیشیم اونم که میشه چقد بی ارزشو بدبخته کم ارزشه که مردی که ماله یکی دیگستو میخواد اونقدری برای خودش ارزش قایل نیست که ی مردی که برای کسه دیگه نیست رو بخواد تا فقط ماله هم باشن.مردیم که عاقلو سالم باشه همچین کاری نمیکنه خلاصه بگردید دنبال ادمی که سرش به تنش بی ارزه ادمی که ارزش خودشو بدونه بفهمه عشق چیه ارزش طرف مقابلو بدونه عمرا همچین کاری کنه.

    همیشه آدم جایی امتحان میشه که تصورش هم نمیکنه هیج وقت نگید ما که نمیشیم چون ممکنه زندگی باهات کاری کنه که یکی از همین آدمها بشی