• شیطنت بچگی

  • • zeynab • 1338 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 7 ماه پیش و 2 هفته قبل

    دقیقا 180درجه متفاوت با شخصیتِ الانم
    تو محل معروف بودم ._. صرفا چون مودب و باهوش بودم از مدرسه اخراج نمیشدم
    بنابراین ترجیح میدم آبروی خودمو حفظ کنم و خاطره ای تعریف نکنم -.-


اگر چیزهایی بخوانید که با آن موافقید؛ هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت..