• شیطنت بچگی

  • R.min ^____^ 866 پاسخ 🏅🏅🏅 7 ماه پیش, 1 هفته

    سحر راد : فکر کنم حدودا ۶ سالم بود ..داییم شب اومده بود خونمون بعد ی قاشق دستش بود الکی میزاشت رو بخاری میزد به دست من میگه دیدی نمیسوزه منم فکر کردم خب داعه ولی نمیسوزه خخ ..طفلی خاب بود قاشق و قشنگ گذاشتم و بخاری داغ شد حسابی بعد خاب بود گذاشتم رو پاش از تو خاب نعره میزد خخخ هنوزم ک هنوزه جاش مونده ...نتیجه اخلاقی بچه ها رو گول نزنید خخ

    خنده .بیچاره داییت .نه نتیجه ی خوبی بود بدرد من میخوره :))