• شیطنت بچگی

  • R.min ^____^ 866 پاسخ 🏅🏅🏅 7 ماه پیش, 1 هفته

    لیانا قدیمی : آره واقعا اون موقع ها یه چیزه دیگه بودهربچگی وشیطنتی هم کنیم مثله اونوقتانمیچسبه

    بستگی داره با کی بخای شیطنت کنی . من هنوزم بعضی وقتا دوستم پایه باشه حرکت میزنیم در حد ...یعنی غش میکنیم از خنده ؛)