• شیطنت بچگی

  • R.min ^____^ 868 پاسخ 🏅🏅🏅 7 ماه پیش و 2 هفته قبل

    لیانا قدیمی : غوره رومیخوردیم خرمالوهارومیذاشتیم پشت بوم جلوی آفتاب برسه بعدنوش جان میکردیم..آره دوستم پایه بودالانم هست بااینکه ازهم دوریم ولی هنوزهوای هموداریم

    نع عاقل بودین ؛)))خوشم اومد :))دمتون گرم دوستی یعنی همین :)