• شیطنت بچگی

  • لیانا قدیمی 137 پاسخ 🏅 7 ماه پیش و 2 هفته قبل

    R.min ^____^ : باز خوبه دوستت پایه بود ؛))غوره که کال خوشمزس ولی از خرمالوی کال خاطره ی خوبی ندارم :))

    غوره رومیخوردیم خرمالوهارومیذاشتیم پشت بوم جلوی آفتاب برسه بعدنوش جان میکردیم..آره دوستم پایه بودالانم هست بااینکه ازهم دوریم ولی هنوزهوای هموداریم


☆☆☆