• شیطنت بچگی

  • R.min ^____^ 866 پاسخ 🏅🏅🏅 7 ماه پیش, 1 هفته

    لیانا قدیمی : من ودوستم همیشه ازدرخت خرمالووانگورحیاطه همسایه آویزون بودیم من میرفتم روشونه هاش میشستم میچیدم البته همیشه غوره وخرمالوی کال نصیبمون میشد

    باز خوبه دوستت پایه بود ؛))غوره که کال خوشمزس ولی از خرمالوی کال خاطره ی خوبی ندارم :))