• شیطنت بچگی

  • Sara Eti 3069 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 7 ماه پیش و 2 هفته قبل

    R.min ^____^ : دارم قانع میشم کم کم:)) .ولی این موضوع چسبو که بهت گفتم واس سال ۸۳ بود که فک کنم تازه این چسب ماتیکیا در اومده بود .در اسکل بودنش که شکی ندارم :))

    اشکال نداره عوضش خوش میگذشت منکه ی کارایی کردم اینا در برابرشون هیچه :/


تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!