• شیطنت بچگی

  • R.min ^____^ 866 پاسخ 🏅🏅🏅 7 ماه پیش, 1 هفته

    Sara Eti : من خیلی وحشیو دهن سرویس بودم:/ مثلا پسر خاله مامانم خواب بود اومده بود خونه مامان بزرگم بعد تپلم بود نمیدونم چرا همش ازش حرصم میگرفت چون تپل بود بعد رفتم ی سوزن برداشتم تند تند فرو کردم بهش دو پنج ثانیه که اون بتونه از جاش پاشه بفهمه چه خبره همه پاشو سولاخ کرده بودم:/ ی بارم به دختر همسایه جای لواشک قیر دادم جویید و خیلی مرضای دیگه-___-

    کاری به اون سوزنی که زدی به اون تپله ندارم چون منم بودم همینکارو میکردم ولی قیر چی بود دادی بچه بخوره ؛)))بیرحم :))ولی یبار منم ازین چسب ماتیکیا هس جا نرم کننده لب دادم دوستم بدبخ دهنش سرویس شد تا پاکش کنه ؛)))