• شیطنت بچگی

  • مهدی . 2567 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 7 ماه پیش و 2 هفته قبل

    Sara Eti : من خیلی وحشیو دهن سرویس بودم:/ مثلا پسر خاله مامانم خواب بود اومده بود خونه مامان بزرگم بعد تپلم بود نمیدونم چرا همش ازش حرصم میگرفت چون تپل بود بعد رفتم ی سوزن برداشتم تند تند فرو کردم بهش دو پنج ثانیه که اون بتونه از جاش پاشه بفهمه چه خبره همه پاشو سولاخ کرده بودم:/ ی بارم به دختر همسایه جای لواشک قیر دادم جویید و خیلی مرضای دیگه-___-

    بخدا مسلمون نیستی. قیر اخه


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون