• زن دوم شدن

 • شبگرد ♪ 1600 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

  Anoosh . : معلومه که مردها از این کار سیری ندارند و براحتی فریب میخورند خانمها چرا با تعدد زوجات مخالفند اما خودشان عامل اصلی تعدد زوجات هستند

  با اون قسمت سیری‌ناپذیر بودن مردها موافقم. ولی با فریب خوردن موافق نیستم. بهتره از کلمه وسوسه استفاده میکردید.
  هیچ زنی یا مردی دوست نداره توجه و محبت پارتنرش رو با کسی شریک بشه.
  اونی که با اطلاع از وجود زن اول، قبول میکنه زن دوم بشه، فقط دو حالت داره :
  ۱) مجبوره .
  ۲) با این امید که مرد همسر اولش رو طلاق بده وارد این رابطه میشه.

  اکثرا به‌خاطر مسائل مالی مجبور میشن.
  تو هیچوقت یه دختر پولدار رو نمی بینی که زن دوم شه.


هر که بی ما خوش است، در خوشی اش برکت