شاملو راغب

(@ragheb)

شاملو راغب

6 روز پیش و 12 ساعت قبل

قالت لى: حدثنى عن الحنين
فقلت: الحنين؛
هو أن تسمع صوت من تحب و تلتفت
ولا ترو أحداً
ـ
گفت: از دلتنگی بگو
گفتم: دلتنگی
يعنی صدای محبوبت را بشنوی و روی برگردانی
و كسی را نبینی

شاملو راغب

6 روز پیش و 12 ساعت قبل

جمعه مردِ با احساسیست که
دلش معشوقه‌ای زیبا می‌خواهد
که دست‌های ظریفش را
بگیرد و ببوسد
.
جمعه زنِ‌ دل نازکیست
که دلش هم‌ زبانی می‌خواهد
با دست‌های قوی و انگشت‌هایی
آماده‌ نوازشِ چند تار‌مو
.
جمعه وقتی این چیزها را ندارد
عجیب دلش می‌گیرد ...

شاملو راغب

6 روز پیش و 12 ساعت قبل

سلام على الضاحكين و في قلوبهم سنين بكاء

سلام بر آنها که می‌خندند در‌حالی که سالیانی‌ست در قلبهایشان می‌گریند

شاملو راغب

6 روز پیش و 12 ساعت قبل

أنا حقًا لا أعرف مآذا تعني «أحبك»
أعتقد أنها تعني لا تتركني هنا وحيدًا.
من معنای «دوستت دارم» را نمی‌دانم
فقط می‌دانم كه يعنی مرا اينجا تنها رها مكن.

ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
45 هواداران