سارا .

(angel6200 )

سارا .

1 هفته و 2 روز قبل [صفر و یک]
 • نمیتونم فریاد بزنم دوستت دارم،
ذات این عبارت محرمانه است...
 • نمیتونم فریاد بزنم دوستت دارم،
  ذات این عبارت محرمانه است...

  • پُر میشوم از لذت دلدادگی و عشق آن صبح که بر بخت من افتاد نگاهت #مریم‌_رضایی_‌حامی رفتن به پست...

  • من در آن روز که رخسار تو دیدم گفتم عنقریب است که بازار قمر میشکند #آتش_اصفهانی رفتن به پست...

  • سر به سر طومار زلفت شرح احوال من است مو به مو فهمیده ام این مصرع پیچیده را #نجیب_کاشانی رفتن به پست...

  • با هم که باشيم سه تاييم من ، تو و بوسه بي هم چهار تاييم تو با تنهايي من با رنج لطيف_هملت رفتن به پست...