نانی ...

(n7734566m )

نانی ...

1 هفته و 3 روز قبل
 • ان قرص حواب اور را قورت دادم
چون میدانم امشب تمام نمی شود
حال حسم اقیانوس در طوفان است
دلم حس خو
 • ان قرص حواب اور را قورت دادم
  چون میدانم امشب تمام نمی شود
  حال حسم اقیانوس در طوفان است
  دلم حس خوبی دارد
  انقدر که عذابم میدهد
  تعریفش نتوان کرد...نام محفوظ

  • 1_تنها راه ارتباط یافتن با حقیقت این است که توجه کنید بدون اینکه نتیجه گیری کنید. 2-تصمیمات زندگی را بر اساس امیال لحظه ای نگیرید،طوری که اگر بعد سالها به گذشته نگاه کنید هنوز ان تصمیمات ارزشمند باشند. 3-ترسها و نا امنی نااگاهانه توسط شما بوج رفتن به پست...

  • با دوست عشق زیباست با یار بیقراری از دوست درد ماند و از یار یادگاری... رفتن به پست...

  • بیچاره‌تر از عاشق بیصبر کجاست کاین عشق گرفتاری بی‌هیچ دواست درمان غم عشق نه صبر و نه ریاست در عشق حقیقی نه وفا و نه جفاست... رفتن به پست...

  • عشق را نمی توان شرح داد بدون هیچ شکل و فرمی ست عشق جسم نیست عشق وارد زندگی مان می شود درست از لحظه ای که متولد می شویم از گهواره تا گور عشق درون همه هست عشق مانند یک شمع می سوزد گاهی سوسو می زند و به لرزه می افتد اما هرگز نمی میرد عشق رفتن به پست...