مرضیه بلوطکی

(marzi70 )

مرضیه بلوطکی

2 هفته پیش [محفل خوبان]
 • مرا از تنهایی چه باک
وقتی تورا هر لحظه، همین جا
در همین حوالی، حس میکنم
با اینکه مهر سکوت بر لب گ
 • مرا از تنهایی چه باک
  وقتی تورا هر لحظه، همین جا
  در همین حوالی، حس میکنم
  با اینکه مهر سکوت بر لب گذاشته ام
  اما صدای قلبم را چه کنم
  وقتی اخرین نفس هایش را فریاد میزند
  به دیارم بازگرد
  تجدید نظری کن
  من با تو خو گرفته ام...
  #مرضیه بلوطکی

  • نفسم سخت بالا می آید دو راهی سختیست که یا بیراهه است، یا بیراهه است. بین این بیراهه و آن بیراهه کدام را انتخاب کنم که بدِ بدتر نباشد. یک راه دل کندن از توست یک راه ماندن با توست اولی را منطقی دلمردگیست دومی را مطلقا دیوانگیست... #مرضیه بلوطکی رفتن به پست...

  • "همه ی چیزهایی که تعریف کردم ساخته ی ذهنم بود" من اعتراف میکنم: او هیچوقت از دور به دیدنم نیامد. حتی آن شب پشت پنجره ی اتاقم، در تاریکی پارک روبه رویی، همان وقت که روبه روی آینه، موهایم را میبافتم. تنها چیزی که در آینه، جای او در تصورم آمد، رفتن به پست...

  • سالها بعد که اتفاقی مرا میبینی... به ظاهر، همان آدم قبل هستم، اما... نه شغلم نه رنگ مورد علاقه ام فیلم عادت های همیشگی ام همه و همه، دیگر من نیستم... من دیگر حتی بدون فکر کردن به تو می خوابم... من عوض شده ام و از همه غریبه تر برای توام... رفتن به پست...

  • من آمده بودم که بمانم که در این شهر غریب دل بسپارم به کسی راه بلد... پس چه شد به یکباره به بیراهه کشید و تو شدی نابلد؟ !!!! # مرضیه بلوطکی رفتن به پست...