مرضیه بلوطکی

(marzi70 )

مرضیه بلوطکی

2 هفته پیش و 2 روز قبل
 • بهت زده مرا نگاه میکرد که چه شد به یکباره...
به گمانم آستانه ی صبرم لبریز شده بود.
#مرضیه بلوطکی
 • بهت زده مرا نگاه میکرد که چه شد به یکباره...
  به گمانم آستانه ی صبرم لبریز شده بود.
  #مرضیه بلوطکی

  • نفسم سخت بالا می آید دو راهی سختیست که یا بیراهه است، یا بیراهه است. بین این بیراهه و آن بیراهه کدام را انتخاب کنم که بدِ بدتر نباشد. یک راه دل کندن از توست یک راه ماندن با توست اولی را منطقی دلمردگیست دومی را مطلقا دیوانگیست... #مرضیه بلوطکی رفتن به پست...

  • "همه ی چیزهایی که تعریف کردم ساخته ی ذهنم بود" من اعتراف میکنم: او هیچوقت از دور به دیدنم نیامد. حتی آن شب پشت پنجره ی اتاقم، در تاریکی پارک روبه رویی، همان وقت که روبه روی آینه، موهایم را میبافتم. تنها چیزی که در آینه، جای او در تصورم آمد، رفتن به پست...

  • سالها بعد که اتفاقی مرا میبینی... به ظاهر، همان آدم قبل هستم، اما... نه شغلم نه رنگ مورد علاقه ام فیلم عادت های همیشگی ام همه و همه، دیگر من نیستم... من دیگر حتی بدون فکر کردن به تو می خوابم... من عوض شده ام و از همه غریبه تر برای توام... رفتن به پست...

  • من آمده بودم که بمانم که در این شهر غریب دل بسپارم به کسی راه بلد... پس چه شد به یکباره به بیراهه کشید و تو شدی نابلد؟ !!!! # مرضیه بلوطکی رفتن به پست...