رامین کامرانی

(ramin40a )

رامین کامرانی

4 هفته پیش [خدا و عشق]

‌به آنهایی که دوستشان داریم بی بهانه بگوییم: "دوستت دارم"
در بزنیم و بگوییم در این دنیای شلوغ، سنجاقشان کرده ایم به دلمان...
بگوییم فرصت با هم بودنمان، کوتاهتر از عمر شکوفه هاست...
بگوییم..
حتی اگر آنها نشنوند..
وجوابتان را ندهند ....