زهرا سادات مرتضوی

(a13471106 )

زهرا سادات مرتضوی

3 روز پیش و 16 ساعت قبل
 • خـــــــدا....
دستت را به سمت گــــــردنت ببر
رگـــ گــــردنت را لمـــس کن
بــــاورت می شـــود؟
 • خـــــــدا....
  دستت را به سمت گــــــردنت ببر
  رگـــ گــــردنت را لمـــس کن
  بــــاورت می شـــود؟
  از آن هـــــــم به تو نزدیک تـــــــر است .

  "نحـــن أقـــرب الیکــم من حبل الـــورید" (بقره-186).

  • اگر از مشکلات فرار کنید، دنبالتان می کنند و دست بردار نیستند، اما اگر با آنها روبرو شوید، وتصمیم به حل آنها بگیرید، ناپدید می شوند رفتن به پست...

  • هرکس توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کن و عاشقانه زندگی کند، هرگز پیر نمی شود.. رفتن به پست...

  • خودت باش،بی همتامیشوی ساده باش،عمیق میشوی دوست داشته باش،محبوب میشوی به خودت اعتمادکن،باورت میکنند نرم باش،مقاوم خواهی شد خاکی باش،آسمانی میشوی بنده خداباش ،آزادمیشوی رفتن به پست...

  • بیایید اجازه ندهیم عادت بیاید توی روزگارمان، جا خوش کند،زندگی را تکرار نکنیم، زندگی را زندگی کنیم، بی بهانه هرصبح، آغاز شویم. زندگیتون گلبارون رفتن به پست...