زهرا سادات مرتضوی

(a13471106 )

زهرا سادات مرتضوی

4 روز پیش و 4 ساعت قبل
 • پاییز نزدیک است
صدای خش خش
برگها....
بوی مهر، عطرتلخ یار،،
نم نم باران به زیر چتر
با لبخند بی ب
 • پاییز نزدیک است
  صدای خش خش
  برگها....
  بوی مهر، عطرتلخ یار،،
  نم نم باران به زیر چتر
  با لبخند بی بهانه
  بر لبانت،
  و بوی خوش مهربانی،
  حس خوب پاییز، نثارت ای دوست..

  • اگر از مشکلات فرار کنید، دنبالتان می کنند و دست بردار نیستند، اما اگر با آنها روبرو شوید، وتصمیم به حل آنها بگیرید، ناپدید می شوند رفتن به پست...

  • هرکس توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کن و عاشقانه زندگی کند، هرگز پیر نمی شود.. رفتن به پست...

  • خودت باش،بی همتامیشوی ساده باش،عمیق میشوی دوست داشته باش،محبوب میشوی به خودت اعتمادکن،باورت میکنند نرم باش،مقاوم خواهی شد خاکی باش،آسمانی میشوی بنده خداباش ،آزادمیشوی رفتن به پست...

  • بیایید اجازه ندهیم عادت بیاید توی روزگارمان، جا خوش کند،زندگی را تکرار نکنیم، زندگی را زندگی کنیم، بی بهانه هرصبح، آغاز شویم. زندگیتون گلبارون رفتن به پست...